Kariyer Yönetimi Nedir? Ne İşe Yarar?

Herhangi bir çalışan, kariyeri boyunca farklı firmalarda ve farklı pozisyonlarda çalışabilmektedir. Kurumsal firmalar kendi çalışanları için kariyer yönetimi yaparak onlardan aldığı verimi artırmayı hedeflemektedir. Kurumsal olmayan firmalar ise çalışanlarına ilişkin iş sürecinin doğru bir şekilde yönetilmesi için gerekli olan aşamaları ihmal edebilmektedir. 

Kariyer, bir çalışanın belirli bir alanda ihtisaslaşması anlamına geldiği için bu alanda ihtisaslaşma süreçlerinin doğru bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Kariyer adımlarının planlı bir şekilde ilerlemesi için süreç, çalışanın ilgi ve yeteneklerine göre ayarlanmalıdır. Günümüzde çağdaş yönetim uygulamaları içerisinde çalışanların kariyerine katkı sağlayan uygulamalar bulunmaktadır. 

Kariyer Yönetimi Nasıl Yapılır?

Kariyer yönetimi nasıl yapılır sorusuna cevap olarak bu sürecin nelerden oluştuğunu açıklamak yeterli olacaktır. Bu süreç;

  • Çalışanların işe başlaması,
  • İş hayatındaki atamalar,
  • Terfi süreçleri,
  • İş transferi ve alan değişikliklerinden meydana gelmektedir. 

Çalışanların kariyer süreçleri, kariyer anlamında ne yapmak istedikleri ve hedeflerinin ne olduğu soruları ile başlamaktadır. Çalışanlara doldurulan formlar bu anlamda oldukça işlevseldir. Firmanın mevcut yapısı, firma organizasyon şemaları ve kişinin sahip olduğu niteliklerin bu sürecin devamı için göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Çalışanların kariyer süreçleri, kariyer anlamında ne yapmak istedikleri ve hedeflerinin ne olduğu soruları ile başlamaktadır. Çalışanlara doldurulan formlar bu anlamda oldukça işlevseldir. Firmanın mevcut yapısı, firma organizasyon şemaları ve kişinin sahip olduğu niteliklerin bu sürecin devamı için göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Çalışanın eğitim geçmişi de dikkate alınan önemli bir husustur. Çalışana ilişkin tüm veriler göz önünde bulundurularak kariyer planı oluşturulmaktadır. Kariyer planının doğru bir şekilde yürütülmesi çalışanın performansı ile doğrudan ilişkilidir. Çalışanın işinde sergilediği performansı, mevcut planının revize edilmesine ya da tamamen ortadan kaldırılmasına neden olabilir. Bu anlamda çalışan performansına yönelik veriler dikkate alınmalıdır. 

Gelişen Teknoloji Kariyer Süreçlerine Ne Gibi Etkiler Sağlıyor?

Teknolojinin gün geçtikçe gelişmesi her alanda kendini göstermektedir. Teknoloji ilerledikçe yapay zeka, Endüstri 4.0 ve diğer robot teknolojileri de kariyer süreçlerine etki etmektedir. Firmaların sahip oldukları insan kaynakları bu anlamda teknolojinin gelişimine paralel bir şekilde hareket etmelidir. Firmalara bu süreçte düşen en önemli görev, sahip oldukları çalışanlara yeterli donanımı kazandırabilmektir. 


Bu anlamda çalışanların ihtiyaç duydukları donanımın firmalar tarafından sağlanması da kariyer yönetimi ilkeleri arasında yer almaktadır. Kariyerin gelişimine yönelik süreçlerin ihmal edilmesi, kariyer gelişimi hedefleyen çalışanların performansına olumsuz etkide bulunabilmektedir. Böyle bir durumda çalışanların uzun dönemde işten ayrılmaları, insan kaynakları anlamında işletmelerin sorunlar yaşamasına yol açabilmektedir. 

Kariyer Yönetimi Nedir? Ne İşe Yarar?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir